Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ

Дата: 21.12.2023 15:16
Кількість переглядів: 37

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ капітального будівництва, комунальної власності

та житлово-комунального господарства

Сквирської міської ради

Загальні положення:

 1. Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Сквирської міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, її виконавчому комітету і міському голові.
 2. Відділ є юридичною особою публічного права, має власну печатку із зображенням Малого Державного Герба України і надписом свого найменування та штампи із надписом свого найменування, рахунки в банках, власні бланки.
 3. Відділ, як виконавчий орган міської ради наділений повноваженнями у сфері:
 • капітального будівництва обєктів комунальної власності;
 • управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади (далі - майно комунальної власності).
 • житлово-комунального господарства з метою забезпечення сталого розвитку території громади.
 • енергетичного менеджменту підприємств, установ та організацій Сквирської міської ради.
 1. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів, що надходять за бюджетними призначеннями для будівництва, реконструкції та капітального ремонту обєктів нерухомого майна комунальної власності, об’єктів соціальної сфери, а також виступає замовником у процедурах закупівлі товарів, робіт (послуг), необхідних для здійснення своїх повноважень.
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно - правовими актами та документами, у тому числі обласного рівня, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Сквирської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Статутом Сквирської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Сквирської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314 та цим Положенням. Закон України «Про енергетичну ефективність» та відповідні законодавчі акти енергетичної сфери.
 3. На відділ може бути покладено виконання частини повноважень, які делеговані їм міською радою згідно чинного законодавства України.
 4. У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, постійними комісіями міської ради,підприємствами, установами та організаціями об'єднаннями громадян, не залежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.
 5. Відділ безпосередньо підпорядкований міському голові та заступнику міського голови згідно з розподілом обов'язків.

Основні завдання:

 

 1. Реалізація державної та місцевої політики в галузі капітального будівництва, управління комунальною власністю та житлово-комунального господарства територіальної громади.
 2. Виконання рішень органів виконавчої влади, міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови з питань управління комунальною власністю, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Сквирської територіальної громади.
 3. Забезпечення реалізації місцевої (регіональної) політики у галузі будівництва.
 4. Виконання завдань та функцій замовника з будівництва обєктів комунальної власності Сквирської міської ради та ефективного використання капітальних вкладень із залученням бюджетних коштів, що спрямовуються на цю мету.
 5. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується, відповідно до чинного законодавства України.
 6. Здійснення повноважень орендодавця комунального майна.
 7. Забезпечення обліку та аналізу ефективності використання комунального майна.
 8. Забезпечує формування та реалізацію єдиної політики у житлово-комунальному господарстві громади та розробці механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
 9. Забезпечує координацію діяльності комунальних підприємств, що надають послуги у сфері житлово-комунального господарства міста
 10. Забезпечує сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
 11. Забезпечує виконання комплексу заходів з капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів комунальної власності; сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції.
 12. Забезпечує участь  у  реалізації  державної  політики  у сфері екологічної безпеки, санітарного стану та благоустрою населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і   технологічного   стану   систем   водопостачання  та водовідведення.
 13. Забезпечує облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.
 14. Забезпечує здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах.
 15. Забезпечує контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах території громади.
 16. Забезпечує контроль за  дотриманням природоохоронного законодавства підприємствами, установами, організаціями та внесення пропозицій щодо припинення господарської діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними природоохоронного законодавства.
 17. Забезпечує контроль за охороною та відновленням зелених насаджень;

 

Основні завдання енергоменеджера

 

 1. Відповідає за ведення системи енергомоніторингу та збір інформації про стан споживання ресурсів бюджетної будівлі.
 2.  Готує рекомендації керівнику бюджетної установи щодо проведення енергоефективних заходів в підпорядкованих установах.
 3. Здійснює щоденний збір інформації з приладів обліку споживання нергоресурсів та температурних показників до 10 години та вносить зібрані дані до он-лайн системи енергомоніторингу, а також аналізує отримані дані на предмет відхилення, у разі якщо система енергомоніторингу показала таке відхилення.
 4.  Якщо система енергомоніторингу виявила значне відхилення споживання енергоресурсу (більше ніж на 10%) - негайно інформують безпосереднього керівника, якщо перевищення виникло внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру (аварії, катастрофи тощо) - вживає відповідні заходи для стабілізації ситуації. У випадку, якщо була допущена помилка при знятті показників - зняття показників повторюється. У разі виявлення несправності приладу обліку - інформують безпосереднього керівника.
 5.  Слідкує за своєчасним здійсненням обслуговування інженерних систем відповідними фахівцями, своєчасним проходженням приладами обліку метрологічної повірки, а також інших заходів, пов'язаних з підвищенням ефективності енергоспоживання.

 

Функції відділу

 1. Виконує функції замовника з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об'єктів нерухомого майна комунальної власності Сквирської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування та інвестицій.
 2. Забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва.
 3. Виконує функції замовника при здійсненні будівництва.
 4. Веде бухгалтерський і статистичний облік.
 5. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідні заходи.
 6. Сприяє виконавчим органам міської ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територіальної громади.
 7. Бере участь у розробці інвестиційних програм та проектів у сфері капітального будівництва, реконструкції, капітального ремонту.
 8. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої являється відділ.
 9. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених завдань у сфері будівництва.
 10. Контролює виконання  заходів,  спрямованих на  забезпечення  сталої  роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, об'єктів галузі в умовах виникнення  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф  і ліквідації їх наслідків,  проводить моніторинг  підготовки  житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
 11. Вживає заходів по поліпшенню  роботи підприємств з енергозбереження і оснащення відповідних об'єктів житлово-комунального господарства засобами обліку  згідно  завдань державних та регіональних програм.
 12. Подає проекти рішень, що стосуються роботи відділу, на розгляд виконавчого комітету Сквирської міської ради.
 13. Забезпечує виконання комплексу заходів з капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів комунальної власності; сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста.
 14. Здійснює закупівлю товарів,  робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 15. Розглядає в установленому порядку у  межах  своєї компетенції інформаційні запити, звернення громадян, підприємств, установ і організацій,  здійснює  прийом  громадян  та  вживає  відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
 16. Інформує  населення  через  засоби масової інформації про програми розвитку житлово-комунального господарства громади, організовує їх громадське обговорення.

 

 1. Здійснює реалізацію екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища.
 2. Здійснює реалізацію рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану території, раціонального використання місцевих природних ресурсів, їх відтворення.
 3. Здійснює координацію діяльності підприємств, організацій, установ, розташованих на території громади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 4. Розробляє проекти місцевих екологічних програм та бере участь у розробці регіональних програм охорони навколишнього природного середовища.
 5. Формує перелік природоохоронних заходів для фінансування із місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.
 6. Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення, передбачені Положенням про консультації з громадськістю  у Сквирській територіальній громаді у питаннях, віднесених до повноважень відділу.
 7. Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора