Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради

Дата: 12.12.2023 16:46
Кількість переглядів: 32

Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення  Сквирської міської ради

 

Адреса:  м. Сквира вул. Богачевського, 28

Контактний телефон: 04568 5-32-04

Електронна адреса: [email protected]

 Адреса сайту

Начальник відділу – Тетяна Вікторівна МОМОТЮК

Головний спеціаліст – бухгалтер – Олена Вячеславівна КАЧИНСЬКА

Головний спеціаліст-інспектор з праці – Інна Дмитрівна КУЧЕР

Провідний спеціаліст – Антоніна Володимирівна ЯЦЕНКО

Провідний спеціаліст - Наталія Володимирівна ПОСТОЮК

 

Додаток 1 до рішення міської ради

від 22 грудня 2020 р № 23 - 3–VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення  Сквирської міської ради

1.Загальні положення

1.1.Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення (далі – Відділ)є виконавчим органом Сквирської міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків. Відділ є юридичною особою публічного права, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби, нести зобов’язання, має печатку , штампи та бланк.

1.2.Відділ забезпечує на території Сквирської міської територіальної громади реалізацію державної політики з питань соціально-трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції; соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій; запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, соціального захисту та трудових відносин,  постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільного міністерства, рішеннями Сквирської  міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами в межах визначених повноважень.

1.4.Працівники відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування, чисельність та структура  відділу затверджується Сквирською міською  радою.

2.Мета діяльності відділу

2.1. Метою відділу є забезпечення в межах, визначених законодавством, прав громадян територіальної громади в сфері соціального захисту та зайнятості населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Сквирської міської територіальної громади вимог законодавства у цих сферах, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту та зайнятості населення, надання якісних соціальних послуг.

3.Основнізавдання

3.1. Основними завданнями відділу є:

3.1.1. Забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Сквирської міської територіальної громади:

  • створення ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з державними та міжнародними стандартами;
  • планування та реалізація місцевих программ соціального сервісу;
  • здійснення індивідуальної соціальної роботи відповідно до потреб і запитів громадян;
  • соціальний захист та соціальне обслуговування населення.

3.1.2.Забезпечення реалізації державної політики у сферах соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, в тому числі соціальної та професійної.

3.1.3. Організація надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, що надають соціальні послуги.

3.1.4. Забезпечення виконання державних і місцевих програм із питань соціального захисту та зайнятості населення.

3.1.5.Розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, інших соціально незахищених категорій населення  та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання.

3.1.6. Розгляд звернень  громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.2. При здійсненні повноважень відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції і законодавстві України та Статуті Сквирської міської об’єднаної територіальної громади.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3.Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.4.Здійснення на території Сквирської міської  територіальної громади контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення та його соціального захисту у порядку, встановленому законодавством;

3.2.5.Накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

 3.2.6.Умежах своєї компетенції здійснює повноваження державного контролю в сфері дотримання законодавства про працю, передбачені чинним законодавством, а саме:

- інспекційні відвідування стосовно дотримання законодавства про працю, порушення правил оформлення трудових відносин тощо;

- інспекційні відвідування за повідомленням юридичних осіб, уповноважених контролювати діяльність суб’єктів господарювання.

- з метою запобігання порушенням законодавства про працю проводить інформування працедавців та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин.

3.2.7. Одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством.

3.2.8. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

4.Права і обов’язки працівників відділу

4.1. Працівники відділу мають право:

4.1.1.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

4.1.2.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції сектору.

4.1.3.Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи з соціального захисту населення, дотримання трудового законодавства.

4.1.4.  Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

4.1.5. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

4.1.6.На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

4.1.7.На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

4.1.8.На соціальний і правовий захист.

4.1.9.Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

4.1.10.Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

4.2.Працівники відділу зобов’язані:

4.2.1.Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

4.2.2.Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження,  доручення керівництва, використовувати робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна громади та її виконавчих органів.

4.2.3.Вживати заходів для негайного усунення причини та умов, що перешкоджають або ускладнюють ефективне виконання функціональних обов’язків.

4.2.4.Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

4.2.5.Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

4.2.6.Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

4.2.7.Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

4.2.8.Постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійну кваліфікацію.

4.2.9.Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

4.2.10.Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

4.2.11.Підтримувати авторитет міської ради та її виконавчих органів.

4.2.12.Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

4.2.13.Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

4.2.14.Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства.

4.4.Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

4.4.1.Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

4.4.2.Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

4.4.3.Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

4.4.4.Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

4.4.5.Брати участь у страйках.

 

5.Відповідальність

5.1.На працівників відділу поширюються дії Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

5.2.За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники відділу несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

6.Структура відділу

6.1. Штатний розпис відділу затверджується рішенням Сквирської міської ради.

6.2.Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду розпорядженням міського голови за умови успішного проходження конкурсу.

6.3.Відділ очолює начальник, який , призначається міським головою за результатами конкурсу та несе повну відповідальність за організацію роботи відділу.

 

7.Заключні положення

7.1.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії Сквирської міської ради.

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                         Н.А. ЗГАРДІВСЬКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора