Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки

Дата: 12.12.2023 16:40
Кількість переглядів: 20

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12 грудня 2023 року                  м. Сквира                                  №53-42-VIII

Про затвердження в новій редакції Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 – 2025 роки

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою забезпечення виконання завдань в частині соціального захисту населення Сквирської міської територіальної громади, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії,  Сквирська міська рада VІІІ скликання                            

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити в новій редакції Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 – 2025 роки, згідно з додатком.
 2. Обсяг фінансування даної Програми визначається рішенням сесії про бюджет на відповідний бюджетний період.  
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії.

 

 

 

Міська   голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

                                       

 

 

 

 

 

  Додаток

  до рішення Сквирської міської ради

  від 12.12.2023 року №53-42-VIII

 

ПРОГРАМА

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2025 роки

                                        1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради

 

2.

Підстави для розробки Програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»

 

3.

Розробник Програми

Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради.

 

4.

Відповідальні виконавці

Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради, Управління (Центр) надання адміністративних послуг  Сквирської  міської ради.

 

5.

Учасники Програми

Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради, Управління (Центр)  надання адміністративних послуг Сквирської міської ради

 

6.

Термін реалізації Програми

2022-2025 рр.

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Сквирської міської територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми

Конкретний обсяг коштів міського бюджету , передбачених на реалізацію Програми, визначається Сквирською міською радою в рішенні про бюджет Сквирської територіальної громади на відповідний бюджетний рік.

 

 

2. Загальні положення

         З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та можливості до самообслуговування. Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» і спрямована на посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території  Сквирської  міської територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3. Мета програми

      Метою Програми є забезпечення виконання завдань у частині соціального захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг.

4. Основні завдання Програми

     1. Основним завданням Програми є:

 • соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності, зокрема особам з інвалідністю І групи;  дітям з інвалідністю; громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями;  невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;  дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161;
 • попередження виникнення складних життєвих обставин;
 • створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих проблем.

5.    Порядок подання та оформлення документів,

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

        1. Цей Порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі — компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:

 • особами з інвалідністю І групи; 
 • дітьми з інвалідністю;
 • громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; 
 • невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; 
 •  дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.

     2.  Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, зазначеним у пункті 1 цієї Програми, якщо такі особи отримують:

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

    3. Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

 4. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

  5. Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 17 травня 2022 року № 150.

 6. До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. 

   7. До складу сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, що звертається за призначенням компенсації, не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні, та непрацездатні особи.    

    8. Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються до Управління (Центру) надання адміністративних послуг Сквирської  міської ради заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

    Особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги. Заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі приймається Управлінням (Центром) надання адміністративних послуг Сквирської  міської ради.

    9. До заяви також додаються такі документи:

 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства- копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або копія документа іноземця та копія посвідки на тимчасове/ постійне проживання;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги;
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю); 
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ; 
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ; 
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ; 
 • довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); 
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

  10.  В електронній формі подаються: 

 • заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; 
 • заява про згоду отримувати соціальні послуги;
 • декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника та відомості про членів його сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) батьків;
 • скановані копії документів, зазначених в пункті 10 цієї Програми, з урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг. На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний цифровий підпис (або удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) фізичної особи, яка надає соціальні послуги та звертається за отриманням компенсації.

11. Компенсація призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця з дня звернення подано всі необхідні документи.

        12. Виплата компенсації припиняється в разі:

1) зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги;

2) смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

3) смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги;

4) отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні;

5) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 30 календарних днів.

До 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, разом з особою, яка потребує надання соціальних послуг, на лікуванні за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Порядок надання відомостей стосовно фізичних осіб, які надають соціальні послуги, про перетин державного кордону або перебування за межами України в період отримання компенсації визначається законодавством;

6) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних днів.

         У разі виникнення обставин, визначених у підпунктах 1, 4 - 6 цього пункту, внаслідок яких припиняється надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі, фізична особа, яка надає соціальні послуги, особа / законний представник особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, зобов'язані в десятиденний строк письмово повідомити про припинення надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі уповноваженому органу, що здійснює виплату компенсації. Її виплата припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому сталися зміни.

 13. Призначення і виплата компенсації здійснюється відділом праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради.

 

    14. Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради здійснює контроль за наданням соціальних послуг фізичними особами, які надають соціальні послуги, шляхом здійснення періодичних перевірок уповноваженими особами.

 

6. Фінансове забезпечення Програми

      Виплата компенсації здійснюються відповідно до підпункту «а» пункту 4 частини першої ст. 89 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради про бюджет на поточний рік.

7. Очікувані результати виконання Програми

       Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні життєві обставини і потребують соціальних послуг та забезпеченню безпеки та якості їх життя.

8.  Контроль за виконанням Програми

            Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань основними та безпосередніми учасниками Програми. Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії.

 

 

Начальниця відділу  праці,

соціального захисту та

соціального забезпечення                                                 Тетяна МОМОТЮК

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора