Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту регуляторного акту - проєкту рішення Сквирської міської ради «Про Порядок встановлення розміру орендної плати за землю на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської обл

Дата: 07.02.2024 15:15
Кількість переглядів: 52

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проєкту регуляторного акту - проєкту рішення Сквирської міської ради «Про Порядок встановлення розміру орендної плати за землю на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

Назва регуляторного акту: Проєкт рішення «Про Порядок встановлення розміру орендної плати за землю на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області»

 

Регуляторний орган: Сквирська міська рада

 

Розробник документа: Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру Сквирської міської ради

 

  1. Визначення проблеми

 

Згідно зі ст. 10 та п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», ст.275.3 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати ставки податку та орендної плати в межах своїх повноважень. Зокрема визначено, що розмір річної орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території. Крім того, ст. 288 ПКУ передбачено, що річна орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Проєкт рішення Сквирської міської ради «Про Порядок встановлення розміру орендної плати за землю на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» необхідно прийняти з метою забезпечення прозорості, доступності інформації про розмір орендної плати за землю та її сплати, наповнення дохідної частини місцевого бюджету, а також реалізації завдань стратегії розвитку земельних відносин в Сквирській міській територіальній громаді.

Даним проєктом рішенням врахований та відображений розмір орендної плати за земельні ділянки комунальної власності за видами цільового призначення земель та вимоги її сплати, визначені Податковим кодексом України.

Кількість укладенх договорів оренди, згідно яких сплачуються орендна плата за землю на території Сквирської міської територіальної громади становить - 351, з них: 263 - з юридичними особами та 88 – з фізичні особами.

Обсяг надходжень орендної плати до місцевого бюджету Сквирської міської територіальної громади у 2023 році становить 12880,8 тис. грн., з них : 10634,2 тис. грн. – орендна плата з юридичних осіб та 2246,6 тис. грн – орендна плата з фізичних осіб.

Прогнозний обсяг надходжень орендної плати за землю є розрахунковим та може змінюватися від багатьох чинників, такі як: зміни до Податкового кодексу України, зміна чисельності орендарів земельних ділянок, індексація нормативної грошової оцінки землі, форс-мажорні обставини загальнодержавного значення тощо.

Враховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів є регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проєкт регуляторного акта –проєкт рішення Сквирської міської ради «Про Порядок встановлення розміру орендної плати за землю на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області».

Ухвалення рішення міської ради «Про Порядок встановлення розміру орендної плати за землю на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2025 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення розміру орендної плати за землю здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та за своєчасністю сплати податку на майно в частині орендної плати за землю.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Метою даного регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок залежно від цільового призначення земельної ділянки. Даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території Сквирської міської територіальної громади у відповідність нормам чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

Змінити розмір плати та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акта), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, є можливим, однак тягне за собою ряд проблем і суперечностей щодо встановлення орендної плати у кожному конкретному випадку, із врахуванням норм цивільного, господарського, земельного, антикорупційного законодавства та погодження із розміром орендної плати орендарів. Тобто вирішення проблем потребує державного регулювання шляхом прийняття цього регуляторного акта, відповідно до норм чинного законодавства.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання є затвердження Порядку встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області, що забезпечить:

– встановлення обґрунтованого розміру орендної плати за земельні ділянки відповідно до виду цільового призначення земель;

- забезпечення прозорості, доступності інформації про розмір орендної плати за землю та порядок її сплати;

ефективне використання земельного фонду в інтересах територіальної громади;

– збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок встановлення розміру орендної плати за землю за видом цільового призначення;

дотримання антикорупційного законодавства;

вирішення питань оренди землі на території громади в межах чинного законодавства України.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей

 

3.1. Під час розроблення проєкту рішення «Про затвердження Порядку встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» було розглянуто такі альтернативні способи визначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

У разі відмови від затвердження рішення «Про затвердження Порядку встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» проблема, яка існує на даний час, не буде вирішена, не буде встановлено обґрунтованість розміру орендної плати за земельні ділянки відповідно до виду цільового призначення земель, не буде встановлено чіткий, прозорий механізм розміру орендної плати за землю.

Альтернатива №2 Прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України

Прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України, призведе до збільшення податкового навантаження на орендарів, що може призвести до збільшення заборгованості по сплаті за землю та дострокового розірвання договорів оренди, в результаті чого зменшаться надходження до місцевого бюджету громади.

Альтернатива №3 Прийняття проєкту акта

Прийняття проєкту акта дозволить вирішити визначені проблеми в межах чинного законодавства, дозволить спростити, удосконалити і зробити чітким та прозорим порядок та механізм встановлення розміру орендної плати за землю з дотриманням норм чинного законодавства України, забезпечить дотримання антикорупційного законодавства.

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громади:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відсутні

Порушення вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин, Послідовне зменшення надходжень коштів до міського бюджету. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставлених цілей.

Альтернатива №2

Прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України

Прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів може збільшити розмір нарахування орендної плати

Порушення вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин, збільшення заборгованості по сплаті орендної плати за землю, дострокове припинення договорів оренди землі, зменшення надходжень до місцевого бюджету. Альтернатива є неприйнятною оскільки не забезпечує досягнення поставлених цілей

Альтернатива №3

Прийняття проєкту акта

Затвердження Порядку забезпечить:

 - запровадження чіткого, обґрунтованого порядку встановлення розміру орендної плати за землю;

- дотримання вимог антикорупційного законодавства

- здійснення місцевого регулювання земельних відносин, які виникають в процесі передачі в оренду земель комунальної власності;

- упорядкування процесу розрахунку за оренду земель;

- збільшення надходжень до міського бюджету.

Не потребує додаткових фінансових витрат. Альтернатива дає можливість досягти поставлених цілей та забезпечити дотримання норм чинного законодавства.

 

Оцінка аналізу на сферу інтересів суб’єктів господарювання та громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відсутні

Витрати пов’язані зі сплатою орендної плати за землю.

Неврегульованість питання щодо встановлення розміру орендної плати за землю може підвищити фінансове навантаження на орендарів та призвести до заборгованості по сплаті за землю. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставлених цілей.

Альтернатива №2

Прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України

Відсутні

Витрати пов’язані зі сплатою орендної плати за землю.

Підвищення фінансового навантаження на орендарів землі, збільшення заборгованості по сплаті орендної плати за землю. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставлених цілей.

Альтернатива №3

Прийняття проєкту акта

Прозорість та обґрунтованість порядку встановлення розміру орендної плати за землю.

Альтернатива дає можливість досягти поставлених цілей.

Витрати пов’язані зі сплатою орендної плати за землю.

Не потребує додаткових фінансових витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання та громадян:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

2

39

310

351

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0,6%

11,1%

88,3%

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відсутні

Неврегульованість питання щодо встановлення розміру орендної плати за землю може підвищити фінансове навантаження на орендарів, порушує норми чинного законодавства у сфері земельних відносин.

Альтернатива 2

Прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України

Відсутні

Підвищення фінансового навантаження на орендарів землі.

Альтернатива 3

Прийняття проєкту акта

Створення рівних умов конкуренції. Прозорість та обґрунтованість порядку встановлення розміру орендної плати за землю.

Витрати пов’язані зі сплатою орендної плати за землю. Не потребує додаткових фінансових витрат

               

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнути повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть буди досягнути майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнути частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

1 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

У разі залишення існуючої ситуації без змін, проблема врегулювання розміру ставки орендної плати продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

Прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України

1 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

У разі залишення існуючої ситуації без змін, проблема врегулювання розміру ставки орендної плати продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 3

Прийняття проєкту акта

4 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

У разі прийняття акта, встановлені цілі будуть досягнуті повною мірою: буде врегульоване питання розміру ставок орендної плати за землю, будуть створені рівні умови для орендарів, будуть дотримані вимоги податкового та антикорупційного законодавства, збільшаться надходження до міського бюджету

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

У разі залишення існуючої ситуації без змін, вигоди для громади, громадян, суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої ситуації без змін, для міської ради витрати можуть полягати у витратах часу на розгяд звернень щодо недотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин

У разі залишення існуючої ситуації без змін, проблема врегулювання розміру ставки орендної плати продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети, не будуть створені рівні умови для орендарів землі, не буде встановлено обґрунтованість розміру орендної плати за земельні ділянки відповідно до виду цільового призначення земель, не буде встановлено чіткий, прозорий механізм розміру орендної плати за землю

Альтернатива 2

Прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України

У разі прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, вигоди для громадян та суб’єктів господарювання відсутні

Витрати пов’язані з питанням порушення вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин, збільшення заборгованості по сплаті орендної плати за землю, дострокове припинення договорів оренди землі, зменшення надходжень до місцевого бюджету.

У разі прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України, призведе до збільшення податкового навантаження на орендарів, що може призвести до збільшення заборгованості по сплаті за землю та дострокового розірвання договорів оренди, в результаті чого зменшаться надходження до місцевого бюджету громади

Альтернатива 3

Прийняття проєкту акта

Затвердження Порядку забезпечить:

створення рівних умов конкуренції; прозорість та обґрунтованість порядку встановлення розміру орендної плати за землю; дотримання вимог земельного та антикорупційного законодавства.

Прийняття проєкту регуляторного акту не потребує додаткових фінансових витрат, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень Сквирської міської ради.

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: буде врегульоване питання розміру ставок орендної плати за землю, будуть створені рівні умови для орендарів, будуть дотримані вимоги антикорупційного законодавства, збільшаться надходження до міського бюджету

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Альтернатива 1

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Не забезпечується досягнення цілей щодо врегулювання питання встановлення розміру орендної плати на земельні ділянки комунальної власності на території Сквирської міської територіальної громади

У разі залишення існуючої на даний час ситуації без змін впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

 

Альтернатива 2

Прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України

Не забезпечується досягнення цілей щодо врегулювання питання встановлення розміру орендної плати на земельні ділянки комунальної власності на території Сквирської міської територіальної громади

У разі прийняття розміру ставок орендної плати на рівні максимально граничних розмірів та залишення існуючої на даний час ситуації без змін впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

 

Альтернатива 3

Прийняття проєкту акта

Будуть досягнуті встановлені цілі, а саме:

– встановлення обґрунтованого розміру орендної плати за земельні ділянки відповідно до виду цільового призначення земель;

– ефективне використання земельного фонду в інтересах територіальної громади;

– збільшення надходжень до бюджету міської ради за рахунок встановлення розміру ставок за оренду землі за видом цільового призначення;

– дотримання чинного законодавства;

– вирішення питань оренди землі на території громади в межах чинного законодавства України.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести зміни законодавствау сфері земельних відносин, зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, в такому випадку необхідно буде вносити відповідні зміни до регуляторного акта або скасувати його.

 

                 

Таким чином, найбільш оптимальним альтернативним способом досягнення цілей державної регуляторної політики є Альтернатива №3 - прийняття проєкту акта.

Додаткового фінансування з бюджету громади введення в дію запропонованого регуляторного акта не потребує, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень Сквирської міської ради.

 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Застосування Порядку встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області, затвердження якого передбачено проєктом регуляторного акту, забезпечить розв’язання визначеної проблеми та надасть можливість:

- спрощення, удосконалення та прозорість порядку та механізму встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки;

- забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду територіальної громади;

- наповнення місцевого бюджету.

Розробку та прийняття цього проекту регуляторного акта необхідно здійснити з дотриманням вимог Податкового кодексу України в частині термінів його прийняття та оприлюднення, вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проект рішення в повній мірі відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

- доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо встановлення розміру орендної плати за землю та нарощування дохідної частини бюджету міської територіальної громади;

- ефективності – запровадження даного регуляторного акту дасть змогу у подальшому отримувати додаткові надходження від орендної плати за землі;

- збалансованості – для суб’єктів господарювання та громадян, яких стосуватиметься даний регуляторний акт – чітке визначення умов сплати орендної плати за землю, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;

- передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб’єктам господарювання та громадянам, які є платниками орендної плати за землю, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу на подальші роки;

- принципу прозорості – даний проект рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради;

- врахування громадської думки – протягом місяця з дати опублікування.

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасниками правовідносин у сфері земельних відносин.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу. Орган, який відповідає за розробкою регуляторного акта, контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акта - відділ з питань земельних ресурсів та кадастру Сквирської міської ради.

Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акта (розробка, оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, становить близько 2-х місяців.

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з міського бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень Сквирської міської ради.

Прийняття запропонованого рішення підвищить інформованість орендарів щодо того, у якій послідовності проводиться розрахунок річної орендної плати.

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта є найбільшою, здійснено розрахунок на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва (М-Тест)).

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. Дія регуляторного акта починається з 01.01.2025. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни або доповнення.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

         До показників результативності дії акта належать:

  • кількість земельних ділянок переданих в оренду;
  • кількість укладених договорів оренди землі;
  • обсяги надходжень коштів від сплати орендної плати за землю.

Фінансові витрати та час, що витрачатимуться орендарями землі та Сквирською міською радою, пов’язані з виконанням вимог даного акта, не зміниться.

 

Показники надходжень орендної плати за землю

у 2023-2025 роках

Показники результативності

Показники на 2023 рік

Плановий обсяг на 2024 рік

Прогнозний обсяг на 2025 рік

тис. грн

кількість договорів

тис. грн

кількість договорів

тис. грн

кількість договорів

Орендна плата за землю з юридичних осіб

10634,2

263

10470,7

270

10785,0

278

Орендна плата за землю з фізичних осіб

2246,6

88

2250,0

90

2318,0

93

Разом:

12880,8

351

12720,7

360

13103,0

371

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться з зазначеним рішенням в приміщені Сквирської міської ради;

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційній сторінці Сквирської міської ради;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами

               

 

 

Обсяг надходжень орендної плати за землю до місцевого бюджету Сквирської міської територіальної громади у 2023 році складав 12880,8 тис. грн., планові показники надходжень орендної плати за землю у 2024 році становить 12720,7 тис. грн., а прогнозні надходження на 2025 рік – 13103,0 тис, грн.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Для визначення показників результативності даного регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено в термін не пізніше 2 років з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні 3 роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акту.

У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до бюджету громади, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення аналізу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з період 01 вересня 2023 року по 01 січня 2024 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

25

Отримання інформації та пропозицій, забезпечення принципу прозорості, визначення та затвердження процедур, що застосовуються суб’єктами господарювання

2

Соціальні мережі

10

Отримання інформації

3

В телефонному  та усному режимі

24

Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 349 одиниць, які фактично сплачували орендну плату за землю з юридичних осіб у 2023 році;

найбільша питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема впливає.

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 0

0

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 0

0

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

-

5

Інші процедури (сплата орендної плати на одного суб`єкта за рік, грн.)

Орендна плата –

37544,40

Х              

Х

 

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

37544,40             

Х

Х

 

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

349

Х

Х

 

8

Сумарно, гривень

13102995,60

Х

Х

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2024 рік становить при 40-годинному робочому тижні - 2096 годин.

 Для розрахунку використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати, що у 2024 році становить 7100,00 грн.

Середнє значення робочих годин на місяць:

2096/12=175 год.

Розрахунок вартості 1 робочого часу суб’єкта малого підприємництва:

7100,00:175=40,57 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (ЗМІ, офіційний сайт Сквирської міської ради)

1 год×40,57= 40,57

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

(постановка на облік, час на сплату орендної плати)

3 год×40,57= 121,71

 0

-

11

Процедури офіційного звітування

(підготовка документів, заповнення декларації)

0

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 0

-

13

Інші процедури

(отримання довідок та витягів)

-

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

162,28

Х

-

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

349

Х

-

16

Сумарно, гривень

56635,72

Х

-

           

 

Процедура регулювання не потребуватиме у органів місцевого самоврядування додаткових витрат для її впровадження.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання (сплата податку), гривень

13102995,60

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, гривень

56635,72

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання,тис. гривень

13159631,30

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, гривень

13159631,30

-

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва запропонованого регулювання.

На території Сквирської міської територіальної громади пропонується встановити середню величину розміру орендної плати за землю.

Даним проєктом рішення також пропонується порядок внесення орендної плати суб’єктами господарювання та громадянами згідно вимог чинного законодавства.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту значних витрат у суб’єктів малого підприємництва не виникатиме.

 

Міська голова                                                                   Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора