Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

КУ СМР «Трудовий архів СМТГ» - звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік

Дата: 22.03.2024 16:02
Кількість переглядів: 29

Додаток №3

до рішення сесії Сквирської

 міської ради від 23лютого 2021р.     

                                                                                                                           №28 - 5 - VIII

 

Коди

 

Рік

 

Підприємство

КУ СМР «Трудовий архів СМТГ»

за ЄДРПОУ

 
за КОПФГ

35461881

Організаційно-правова форма

Комунальна установа

430

Територія

М.Сквира

за КОАТУУ

3224010100

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

Функціювання бібліотек і архівів

за КВЕД

91.01

Одиниця виміру, тис. грн.

 

Форма власності

Комунальна

Чисельність працівників

3

Місцезнаходження

М.Сквира вул..Київська, буд.12

Телефон

55954

Прізвище та ініціали керівника

Мандрига О.В.

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік
(півріччя , рік)

Основні фінансові показники підприємства

 

I. Формування прибутку підприємства

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

26,0

54,3

28,3

209

Податок на додану вартість

002

 

 

0,0

 

Акцизний збір

003

 

 

0,0

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

0,0

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

0,0

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

26,0

54,3

28,3

209

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

462,3

517,0

54,3

112

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

0,0

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

0,0

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

0,0

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

0,0

 

Усього доходів

012

488,3

571,3

83,0

117

Витрати

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

26,0

54,3

28,3

209

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

 

 

0,0

 

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

 

 

0,0

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

0,0

 

витрати на страхові послуги

014/3

 

 

0,0

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

0,0

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

 

 

0,0

 

Витрати на збут (розшифрувати)

015

 

 

0,0

 

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

462,3

517,0

54,3

112

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

0,0

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

0,0

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

0,0

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

 

 

0,0

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

0,0

 

Усього витрати

022

488,3

571,3

83,0

117

Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

0,0

0,0

0,0

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

0,0

0,0

0,0

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

0,0

0,0

0,0

 

Частка меншості

026

 

 

0,0

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

0,0

0,0

0,0

 

прибуток

027/1

 

 

0,0

 

збиток

027/2

 

 

0,0

 

 

II. Розподіл чистого прибутку

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

0,0

0,0

0,0

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

 

0,0

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

 

 

0,0

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

0,0

 

 

1

2

3

4

5

6

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

0,0

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

0,0

 

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

 

 

0,0

 

Розвиток виробництва

032

 

 

0,0

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

0,0

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

0,0

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

0,0

0,0

0,0

 

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

0,0

0,0

0,0

 

податок на прибуток

037/1

 

 

0,0

 

акцизний збір

037/2

 

 

0,0

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

 

 

0,0

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

0,0

 

рентні платежі

037/5

 

 

0,0

 

ресурсні платежі

037/6

 

 

0,0

 

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

0,0

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

 

0,0

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

0,0

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

0,0

0,0

0,0

 

 

1

2

3

4

5

6

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

 

 

0,0

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

0,0

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

0,0

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

0,0

0,0

0,0

 

внески до Пенсійного фонду України

039/1

 

 

0,0

 

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

0,0

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

0,0

0,0

0,0

 

місцеві податки та збори

040/1

 

 

0,0

 

інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

0,0

 

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Матеріальні витрати, у тому числі:

001

81,4

143,6

62,2

176

витрати на сировину й основні матеріали

001/1

 

 

0,0

 

витрати на паливо та енергію

001/2

81,4

143,6

62,2

176

Витрати на оплату праці

002

312,2

305,2

-7,0

98

Відрахування на соціальні заходи

003

68,7

68,2

-0,5

99

Амортизація

004

 

 

0,0

 

Інші операційні витрати

005

26,0

54,3

28,3

209

Операційні витрати, усього

006

488,3

571,3

83,0

117

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

001

0,0

0,0

0,0

 

капітальне будівництво

001/1

 

 

0,0

 

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

 

 

0,0

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

 

 

0,0

 

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

 

 

0,0

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

 

 

0,0

 

капітальний ремонт

001/6

 

 

0,0

 

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Показники

Оптимальне значення

Факт відповідного періоду минулого року

Факт поточного періоду

Примітки

1

2

3

4

5

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280

збільшення

 

 

характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035

> 0

 

 

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620

0,2 - 0,35 та більше

 

 

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620

> 1

 

 

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)

> 1

 

 

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640

> 0,5

 

 

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)

0,5 - 0,7

 

 

показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

 

1

2

3

4

5

Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)

< 100 %

 

 

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031

зменшення

 

 

характеризує інвестиційну політику підприємства

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Рух грошових коштів

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

488,3

571,3

83,0

117

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

26,0

54,3

28,3

209

Цільове фінансування

003

 

 

0,0

 

Отримання короткострокових кредитів

004

 

 

0,0

 

Аванси одержані

005

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

006

462,3

517,0

54,7

112

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

 

 

0,0

 

Виручка від реалізації основних фондів

008

 

 

0,0

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

 

 

0,0

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

011

 

 

0,0

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

 

 

0,0

 

Отримання довгострокових кредитів

013

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

014

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

488,3

571,3

83,0

117

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

 

 

0,0

 

Розрахунки з оплати праці

017

 

 

0,0

 

Повернення короткострокових кредитів

018

 

 

0,0

 

Платежі в бюджет (розшифрувати)

019

 

 

0,0

 

Інші витрати (розшифрувати)

020

26,0

54,3

28,3

209

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

 

 

0,0

 

Придбання основних засобів

022

 

 

0,0

 

Капітальне будівництво

023

 

 

0,0

 

Придбання нематеріальних активів

024

 

 

0,0

 

1

2

3

4

5

6

Придбання акцій та облігацій

025

 

 

0,0

 

Інші витрати (розшифрувати)

026

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

 

 

0,0

 

Сплата дивідендів

028

 

 

0,0

 

Повернення довгострокових кредитів

029

 

 

0,0

 

Грошові кошти:

 

 

 

 

 

на початок періоду

030

 

 

0,0

 

на кінець періоду

031

 

 

0,0

 

Чистий грошовий потік

032

 

 

0,0

 

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік
КУ СМР «Трудовий архів Сквирської міської територіальної громади»
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом  312,2 тис. гривень та фактично   305,2 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом  становить  9,4 тис. гривень та фактично -  9,2 тис. гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості  2,75  осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство

Вид діяльності

1

2

КУ СМР «Трудовий архів Сквирської міської територіальної громади»

Функціонування бібліотек і архівів

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації ( %)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня

план

факт

план

факт

відхилення
(+, -)

виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

7

8

Функціонування бібліотек і архівів

 

 

26,0

54,3

28,3

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договором

Процент-
на ставка

Дата видачі/
погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання

Заборгованість на початок звітного періоду

Отримано залучених коштів за звітний період

Повернено залучених коштів за звітний період

Заборгованість на кінець звітного періоду

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Довгострокові кредити

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+, -)

Виконання
( %)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

Інші відрахування з доходу
(розшифрувати)

005

 

 

0,0

 

 

Інші операційні доходи
(розшифрувати)

007

 

 

0,0

 

 

Дохід від участі в капіталі

008

 

 

0,0

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

0,0

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

0,0

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

 

 

0,0

 

 

витрати на паливо

013/2

 

 

0,0

 

 

1

2

3

4

5

6

7

витрати на електроенергію

013/3

 

 

0,0

 

 

витрати на оплату праці

013/4

 

 

0,0

 

 

відрахування на соціальні заходи

013/5

 

 

0,0

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

 

 

0,0

 

 

інші витрати (розшифрувати)

013/7

 

 

0,0

 

 

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на службові відрядження

014/5/1

 

 

0,0

 

 

витрати на зв'язок

014/5/2

 

 

0,0

 

 

витрати на оплату праці

014/5/3

 

 

0,0

 

 

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

 

 

0,0

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

 

 

0,0

 

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

 

 

0,0

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

 

 

0,0

 

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

 

 

0,0

 

 

організаційно-технічні послуги

014/5/9

 

 

0,0

 

 

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

 

 

0,0

 

 

юридичні послуги

014/5/11

 

 

0,0

 

 

послуги з оцінки майна

014/5/12

 

 

0,0

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

 

 

0,0

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

 

 

0,0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

014/5/15

 

 

0,0

 

 

витрати на поліпшення основних фондів

014/5/15/1

 

 

0,0

 

 

інші адміністративні витрати
(розшифрувати)

014/5/16

 

 

0,0

 

 

Витрати на збут, усього, у тому числі:

015

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на рекламу

015/1

 

 

0,0

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

 

 

0,0

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на благодійну допомогу

016/1

 

 

0,0

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

 

 

0,0

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

 

 

0,0

 

 

інші операційні витрати
(розшифрувати)

016/4

 

 

0,0

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

0,0

 

 

Втрати від участі в капіталі
(розшифрувати)

018

 

 

0,0

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

0,0

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

0,0

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

0,0

 

 

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)

035

 

 

0,0

 

 

Інші податки (розшифрувати)

037/7

 

 

0,0

 

 

Інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

0,0

 

 

 

 

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п

Марка

Рік прид-
бання

Ціль викори-
стання

Вит-
рати,
усього

У тому числі за їх видами

матері-
альні витрати

опла-
та праці

відраху-
вання на соціальні заходи

аморти-
зація

інші вит-
рати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п

Назва об'єк-
та

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Усього

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

 

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора