Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Комунальне підприємство Сквирської міської ради «Господар» - звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік

Дата: 22.03.2024 16:07
Кількість переглядів: 47

6                                                           Додаток №3

до рішення сесії Сквирської

 міської ради від 23лютого 2021р.     

                                                                                                                           №28 - 5 - VIII

 

Коди

 

Рік

2022

Підприємство

Комунальне підприємство Сквирської міської ради «Господар»

за ЄДРПОУ
за КОПФГ

32700308

150

Організаційно-правова форма

Комунальне господарство

 

Територія

Україна

за КОАТУУ

UA32020150300074188

Орган державного управління

Сквирська міська рада

за СПОДУ

 

Галузь

Комунальне господарство

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

37.00 Забір,очищення та постачання води

за КВЕД

36.00

Одиниця виміру, тис. грн.

З одним десятковим знаком

Форма власності

Комунальна

Чисельність працівників

3

Місцезнаходження

с.Руда вул.Заводська,2

Телефон

55421

Прізвище та ініціали керівника

Мартиненко І.П.

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2023 р
(півріччя , рік)

Основні фінансові показники підприємства

 

I. Формування прибутку підприємства

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

390,0

404,0

+14.0

103,5

Податок на додану вартість

002

 

 

0,0

 

Акцизний збір

003

 

 

0,0

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

0,0

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

0,0

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

390,0

404,0

+14.0

103,5

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

 

 

0,0

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

0,0

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

0,0

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

0,0

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

0,0

 

Усього доходів

012

390,0

404,0

+14.0

103,5

Витрати

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

335,0

358,0

+23.0

106,8

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

40,0

46,0

+6,0

115

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

 

 

0,0

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

0,0

 

витрати на страхові послуги

014/3

 

 

0,0

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

0,0

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

40,0

46,0

+6,0

115

Витрати на збут (розшифрувати)

015

 

 

0,0

 

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

 

 

0,0

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

0,0

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

0,0

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

0,0

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

 

 

0,0

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

0,0

 

Усього витрати

022

375,0

404,0

+29,0

107,7

Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

0,0

0,0

0,0

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

0,0

0,0

0,0

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

0,0

0,0

0,0

 

Частка меншості

026

 

 

0,0

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

15,0

0,0

-15,0

0

прибуток

027/1

15,0

0,0

-15,0

0

збиток

027/2

 

 

 

 

 

II. Розподіл чистого прибутку

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

0,0

0,0

0,0

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

 

0,0

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

 

 

0,0

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

0,0

 

 

1

2

3

4

5

6

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

0,0

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

0,0

 

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

 

 

0,0

 

Розвиток виробництва

032

 

 

0,0

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

0,0

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

0,0

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

0,0

 

0,0

 

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

0,0

0,0

0,0

 

податок на прибуток

037/1

 

 

0,0

 

акцизний збір

037/2

 

 

0,0

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

 

 

0,0

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

0,0

 

рентні платежі

037/5

 

 

0,0

 

ресурсні платежі

037/6

 

 

0,0

 

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

0,0

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

 

0,0

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

0,0

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

0,0

0,0

0,0

 

 

1

2

3

4

5

6

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

 

 

0,0

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

0,0

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

0,0

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

60,0

58,0

-2,0

96,6

внески до Пенсійного фонду України

039/1

60,0

58,0

-2,0

96,6

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

0,0

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

38,0

40,0

+2,0

105,2

місцеві податки та збори

040/1

 

 

0,0

 

інші платежі (розшифрувати)

040/2

38,0

40,0

+2,0

105,2

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
І.П.Мартиненко__________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Матеріальні витрати, у тому числі:

001

81,0

92,0

+11,0

113,5

витрати на сировину й основні матеріали

001/1

 

 

0,0

 

витрати на паливо та енергію

001/2

81,0

92,0

+11,0

113,5

Витрати на оплату праці

002

194,0

208,0

+14,0

107,2

Відрахування на соціальні заходи

003

60,0

58,0

-2,0

96,6

Амортизація

004

1

1

0,0

100

Інші операційні витрати

005

39,0

45,0

+6,0

115,3

Операційні витрати, усього

006

375,0

404,0

+29,0

107,7

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
І.П.Мартиненко_________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

001

0,0

0,0

0,0

 

капітальне будівництво

001/1

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

 

 

0,0

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

 

 

0,0

 

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

 

 

0,0

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

 

 

0,0

 

капітальний ремонт

001/6

 

 

0,0

 

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
І.П.Мартиненко____________
(ініціали, прізвище)

 

 

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Показники

Оптимальне значення

Факт відповідного періоду минулого року

Факт поточного періоду

Примітки

1

2

3

4

5

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280

збільшення

 

 

характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035

> 0

 

 

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620

0,2 - 0,35 та більше

 

 

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620

> 1

 

 

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)

> 1

 

 

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640

> 0,5

 

 

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)

0,5 - 0,7

 

 

показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

 

1

2

3

4

5

Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)

< 100 %

 

 

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031

зменшення

 

 

характеризує інвестиційну політику підприємства

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
І.П.Мартиненко____________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Рух грошових коштів

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

390,0

404,0

+14,0

103,5

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

280,0

280,0

0,0

100

Цільове фінансування

003

 

 

0,0

 

Отримання короткострокових кредитів

004

 

 

0,0

 

Аванси одержані

005

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

006

 

 

0,0

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

0,0

0,0

0,0

 

Виручка від реалізації основних фондів

008

 

 

0,0

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

 

 

0,0

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

011

 

 

0,0

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

0,0

0,0

0,0

 

Отримання довгострокових кредитів

013

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

014

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

0,0

0,0

0,0

 

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

85,0

98,0

+13,0

115,2

Розрахунки з оплати праці

017

194,0

208,0

+14,0

107,2

Повернення короткострокових кредитів

018

 

 

0,0

 

Платежі в бюджет (розшифрувати)

019

96,0

98,0

+2,0

102

Інші витрати (розшифрувати)

020

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

0,0

0,0

0,0

 

Придбання основних засобів

022

 

 

0,0

 

Капітальне будівництво

023

 

 

0,0

 

Придбання нематеріальних активів

024

 

 

0,0

 

 

1

2

3

4

5

6

Придбання акцій та облігацій

025

 

 

0,0

 

Інші витрати (розшифрувати)

026

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

0,0

0,0

0,0

 

Сплата дивідендів

028

 

 

0,0

 

Повернення довгострокових кредитів

029

 

 

0,0

 

Грошові кошти:

 

 

 

 

 

на початок періоду

030

 

 

0,0

 

на кінець періоду

031

0,0

0,0

0,0

 

Чистий грошовий потік

032

0,0

0,0

0,0

 

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
І.П.Мартиненко________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за
рік 2023р.
Комунальне підприємство Сквирської міської ради «Господар»
(назва підприємства)

  1. Дані про підприємство  КП «Господар»-це підприємство комунальної сфери. Головна мета роботи-надання споживачам послуг з водопостачання в с. Руда.

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 194,0 тис. гривень та фактично 208,0 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 9,24 тис. гривень та фактично 9,9 тис. гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості-це керівник,бухгалтер працює на 50 %  та машиніст насосних установок працює на 0,25 %, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство

Вид діяльності

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації ( %)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня

план

факт

план

факт

відхилення
(+, -)

виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договором

Процент-
на ставка

Дата видачі/
погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання

Заборгованість на початок звітного періоду

Отримано залучених коштів за звітний період

Повернено залучених коштів за звітний період

Заборгованість на кінець звітного періоду

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Довгострокові кредити

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+, -)

Виконання
( %)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

Інші відрахування з доходу
(розшифрувати)

005

 

 

0,0

 

 

Інші операційні доходи
(розшифрувати)

007

 

 

0,0

 

 

Дохід від участі в капіталі

008

 

 

0,0

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

0,0

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

0,0

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

335,0

358,0

+23,0

106,8

Зростання цін на послуги

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

 

 

0,0

 

 

витрати на паливо

013/2

 

 

0,0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

витрати на електроенергію

013/3

81,0

92,0

+11,0

113,5

 

витрати на оплату праці

013/4

194,0

208,0

+14,0

107,2

 

відрахування на соціальні заходи

013/5

60,0

58,0

-2,0

96,6

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

 

 

0,0

 

 

інші витрати (розшифрувати)

013/7

 

 

0,0

 

 

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

40,0

46,0

+6,0

115

 

витрати на службові відрядження

014/5/1

 

 

0,0

 

 

витрати на зв'язок

014/5/2

 

 

0,0

 

 

витрати на оплату праці

014/5/3

 

 

0,0

 

 

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

 

 

0,0

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

1,0

1,0

0,0

 

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

 

 

0,0

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

 

 

0,0

 

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

 

 

0,0

 

 

організаційно-технічні послуги

014/5/9

 

 

0,0

 

 

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

 

 

0,0

 

 

юридичні послуги

014/5/11

 

 

0,0

 

 

послуги з оцінки майна

014/5/12

 

 

0,0

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

 

 

0,0

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

 

 

0,0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

014/5/15

 

 

0,0

 

 

витрати на поліпшення основних фондів

014/5/15/1

 

 

0,0

 

 

інші адміністративні витрати
(розшифрувати)

014/5/16

39,0

45,0

+6,0

115,3

Комісія банків,надра та інше

Витрати на збут, усього, у тому числі:

015

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на рекламу

015/1

 

 

0,0

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

 

 

0,0

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на благодійну допомогу

016/1

 

 

0,0

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

 

 

0,0

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

 

 

0,0

 

 

інші операційні витрати
(розшифрувати)

016/4

 

 

0,0

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

0,0

 

 

Втрати від участі в капіталі
(розшифрувати)

018

 

 

0,0

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

0,0

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

0,0

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

0,0

 

 

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)

035

 

 

0,0

 

 

Інші податки (розшифрувати)

037/7

 

 

0,0

 

 

Інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

0,0

 

 

 

 

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п

Марка

Рік прид-
бання

Ціль викори-
стання

Вит-
рати,
усього

У тому числі за їх видами

матері-
альні витрати

опла-
та праці

відраху-
вання на соціальні заходи

аморти-
зація

інші вит-
рати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п

Назва об'єк-
та

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Усього

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

 

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
І.П.Мартиненко_________
(ініціали, прізвище)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора