Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

КУ СМР «ЦНСП» - звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік

Дата: 22.03.2024 16:09
Кількість переглядів: 45

                                                           Додаток №3

до рішення сесії Сквирської

 міської ради від 23 лютого 2021р.     

                                                                                                                           №28 - 5 - VIII

 

Коди

 

Рік

2023

Підприємство

КУ СМР «ЦНСП»

за ЄДРПОУ
за КОПФГ

33689631

Організаційно-правова форма

Комунальна установа

430

Територія

 

за КОАТУУ

UA32020150010094707

Орган державного управління

 

за СПОДУ

01009

Галузь

Міністерство соціальної політики України

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

87.30

Одиниця виміру, тис. грн.

 

Форма власності

Комунальна установа

Чисельність працівників

74

Місцезнаходження

09000, м.Сквира, вулиця Київська,12

Телефон

04568 5-14-71

Прізвище та ініціали керівника

Радчук С.П.

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за ___ 2023 ___рік
(півріччя , рік)

Основні фінансові показники підприємства

 

I. Формування прибутку підприємства

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

100,0

65,5

-34,5

65,5 %

Податок на додану вартість

002

-

-

0,0

-

Акцизний збір

003

-

-

0,0

-

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

-

-

0,0

-

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

-

-

0,0

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

100,0

65,5

-34,5

65,5 %

Інші операційні доходи (кошти міського бюджету)

007

11328,0

10528,5

-799,5

92,9 %

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

-

-

0,0

-

Інші фінансові доходи

009

 

 

 

 

Інші доходи  

010

590,0

2556,7

1966,7

433,3 %

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

-

-

0,0

-

Усього доходів

012

12018,0

    13150,7

   1132,7

109,4 %

Витрати

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

11053,6

12122,9

1069,3

      109,7  %

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

964,4

816,8

-147,6

      84,7 %

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

48,0

66,2

18,2

      137,9 %

витрати на консалтингові послуги

014/2

-

-

0,0

-

витрати на страхові послуги

014/3

1,0

-

-1,0

-

витрати на аудиторські послуги

014/4

-

-

0,0

-

інші адміністративні витрати (зарплата адмінперсоналу, послуги за телефоний зв'язок і інтернет, техобслуговування пожежної сигналізації, придбання кантоварів і бланків, бакдослідження і інш.)

014/5

   915,4

750,6

-164,8

       82,0 %

Витрати на збут 

015

-

-

0,0

-

Інші операційні витрати

016

-

-

0,0

-

Фінансові витрати

017

-

-

0,0

-

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

-

-

0,0

-

Інші витрати (розшифрувати)

019

-

-

0,0

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

-

-

0,0

-

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

-

-

0,0

-

Усього витрати

022

   12018,0

12939,7

 921,7

    107,7 %

Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

0,0

0,0

0,0

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

0,0

211,0

0,0

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

0,0

0,0

0,0

-

Частка меншості

026

-

-

0,0

-

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

0,0

0,0

0,0

-

прибуток

027/1

-

-

0,0

-

збиток

027/2

-

 

0,0

-

 

II. Розподіл чистого прибутку

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

0,0

0,0

0,0

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

-

-

0,0

-

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

-

-

0,0

-

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

-

-

0,0

-

 

1

2

3

4

5

6

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

-

-

0,0

-

у тому числі на державну частку

029/1

-

-

0,0

-

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

-

-

0,0

-

Розвиток виробництва

032

-

-

0,0

-

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

-

-

 

-

Резервний фонд

033

-

-

0,0

-

Інші фонди (розшифрувати)

034

-

-

 

-

Інші цілі (розшифрувати)

035

-

-

0,0

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

0,0

0,0

0,0

-

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

0,0

0,0

0,0

-

податок на прибуток

037/1

-

-

0,0

-

акцизний збір

037/2

-

-

0,0

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

-

-

0,0

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

-

-

0,0

-

рентні платежі

037/5

-

-

0,0

-

ресурсні платежі

037/6

-

-

0,0

-

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

-

-

0,0

-

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

-

-

0,0

-

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

-

-

0,0

-

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

0,0

0,0

0,0

-

 

1

2

3

4

5

6

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

 

 

0,0

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

0,0

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

0,0

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

1717,3

1559,5

-157,8

90,8%

внески до Пенсійного фонду України

039/1

1717,3

1559,5

-157,8

90,8 %

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

0,0

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

1600,2

1471,4

-128,8

91,9 %

місцеві податки та збори (ПДФО, викон.листи)

040/1

1522,1

1399,6

-122,5

91,9 %

інші платежі (військовий збір, профвнески)

040/2

78,1

71,8

-6,3

91,9 %

 

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.П.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Матеріальні витрати, у тому числі:

001

2495,0

4200,8

1705,8

168,4 %

витрати на сировину й основні матеріали

001/1

1523,1

3120,0

1596,9

204,8 %

витрати на паливо та енергію

001/2

971,9

1080,8

108,9

111,2 %

Витрати на оплату праці

002

7805,7

7177,6

-628,1

92,0 %

Відрахування на соціальні заходи

003

1717,3

1559,5

 -157,8

90,8 %

Амортизація

004

-

-

-

-

Інші операційні витрати

005

-

-

-

-

Операційні витрати, усього

006

12018,0

12937,9

  919,9

107,7 %

 

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.П.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

001

0,0

0,0

0,0

 

капітальне будівництво

001/1

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

-

-

0,0

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

-

-

0,0

-

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

-

-

0,0

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

-

-

0,0

-

капітальний ремонт

001/6

-

-

0,0

-

 

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.П.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Показники

Оптимальне значення

Факт відповідного періоду минулого року

Факт поточного періоду

Примітки

1

2

3

4

5

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280

збільшення

 

 

характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035

> 0

 

 

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620

0,2 - 0,35 та більше

 

 

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620

> 1

 

 

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)

> 1

 

 

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640

> 0,5

 

 

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)

0,5 - 0,7

 

 

показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

 

1

2

3

4

5

Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)

< 100 %

 

 

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031

зменшення

 

 

характеризує інвестиційну політику підприємства

 

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.П.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Рух грошових коштів

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

12018,0

13150,7

1032,7

109,4 %

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

100,0

65,5

   -34,5

65,5%

Цільове фінансування

003

 

 

0,0

 

Отримання короткострокових кредитів

004

 

 

0,0

 

Аванси одержані

005

 

 

0,0

 

Інші надходження ( з міського бюджету, кошти ПФ)

006

11328,0

   10528,5

-799,5

92,9 %

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

0,0

0,0

0,0

 

Виручка від реалізації основних фондів

008

 

 

0,0

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

 

 

0,0

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

 

 

0,0

 

Інші надходження

011

590,0

2556,7

1966,7

433,3%

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

0,0

0,0

0,0

 

Отримання довгострокових кредитів

013

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

014

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

12018,0

12939,7

 921,7

107,7 %

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

2493,5

4200,0

1706,5

168,4 %

Розрахунки з оплати праці

017

7805,7

7177,6

-628,1

92 %

Повернення короткострокових кредитів

018

 

 

0,0

 

Платежі в бюджет (ЄСВ)

019

1717,3

1559,5

-157,8

91 %

Інші витрати (КЕКВ 2282,2800)

020

1,5

2,6

1,1

173,3 %

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

0,0

0,0

0,0

 

Придбання основних засобів

022

 

 

0,0

 

Капітальне будівництво

023

 

 

0,0

 

Придбання нематеріальних активів

024

 

 

0,0

 

Придбання акцій та облігацій

025

 

 

0,0

 

Інші витрати (розшифрувати)

026

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

0,0

0,0

0,0

 

Сплата дивідендів

028

 

 

0,0

 

Повернення довгострокових кредитів

029

 

 

0,0

 

Грошові кошти:

 

 

 

 

 

на початок періоду

030

 

 

0,0

 

на кінець періоду

031

 

288,6

0,0

 

Чистий грошовий потік

032

0,0

0,0

0,0

 

 

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.П.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за  2023 рік
Комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом  за 2023 рік  складає  7070,0 тис. гривень та фактично 7069,8 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом  7961,71  гривень та фактично 7961,48 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 74 особи, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

 

 

 

 

 

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство

Вид діяльності

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації ( %)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня

план

факт

план

факт

відхилення
(+, -)

виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

7

8

87.30 – Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

88.10 – Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

-

-

-

-

-

-

 

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

-

-

-

     -

-

-

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договором

Процент-
на ставка

Дата видачі/
погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання

Заборгованість на початок звітного періоду

Отримано залучених коштів за звітний період

Повернено залучених коштів за звітний період

Заборгованість на кінець звітного періоду

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Довгострокові кредити

-

-

-

-

-

-

1.

-

-

-

-

-

-

Короткострокові кредити

-

-

-

-

-

-

1.

-

-

-

-

-

-

Інші фінансові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

1.

-

-

-

-

-

-

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+, -)

Виконання
( %)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

Інші відрахування з доходу
(розшифрувати)

005

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Інші операційні доходи
(кошти міського бюджету)

007

11328,0

10528,5

 -799,5

92,9

 

Дохід від участі в капіталі

008

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Інші фінансові доходи (кошти ПФ)

009

590,0

2556,7

1966,7

433,3

 

Інші доходи (платні соціальні послуги)

010

100,0

65,5

-34,5

65,5%

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

  11053,6

12122,9

1069,3

109,7 %

 

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

11053,6

12122,9

1069,3

109,7 %

 

витрати на паливо

013/2

 

 

0,0

 

 

витрати на електроенергію

013/3

 

 

0,0

 

 

витрати на оплату праці

013/4

 

 

0,0

 

 

відрахування на соціальні заходи

013/5

 

 

0,0

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

 

 

0,0

 

 

інші витрати (розшифрувати)

013/7

 

 

0,0

 

 

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

915,4

750,6

-164,8

82%

 

витрати на службові відрядження

014/5/1

 

 

0,0

 

 

витрати на зв'язок

014/5/2

 

 

0,0

 

 

витрати на оплату праці

014/5/3

 

 

0,0

 

 

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

 

 

0,0

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

 

 

0,0

 

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

 

 

0,0

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

 

 

0,0

 

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

 

 

0,0

 

 

організаційно-технічні послуги

014/5/9

 

 

0,0

 

 

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

 

 

0,0

 

 

юридичні послуги

014/5/11

 

 

0,0

 

 

послуги з оцінки майна

014/5/12

 

 

0,0

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

 

 

0,0

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

 

 

0,0

 

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

014/5/15

 

 

0,0

 

 

витрати на поліпшення основних фондів

014/5/15/1

 

 

0,0

 

 

інші адміністративні витрати
(розшифрувати)

014/5/16

 

 

0,0

 

 

Витрати на збут, усього, у тому числі:

015

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на рекламу

015/1

 

 

0,0

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

 

 

0,0

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

 

 

0,0

 

 

витрати на благодійну допомогу

016/1

 

 

0,0

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

 

 

0,0

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

 

 

0,0

 

 

інші операційні витрати
(розшифрувати)

016/4

 

 

0,0

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

0,0

 

 

Втрати від участі в капіталі
(розшифрувати)

018

 

 

0,0

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

0,0

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

0,0

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

0,0

 

 

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)

035

 

 

0,0

 

 

Інші податки (розшифрувати)

037/7

 

 

0,0

 

 

Інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

0,0

 

 

 

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п

Марка

Рік прид-
бання

Ціль викори-
стання

Вит-
рати,
усього

У тому числі за їх видами

матері-
альні витрати

опла-
та праці

відраху-
вання на соціальні заходи

аморти-
зація

інші вит-
рати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

_________________________________________________________________________________________
_________-________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п

Назва об'єк-
та

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Усього

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

 

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

 

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора