Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Звіт міської голови Валентини Левіцької про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Сквирської міської ради у 2022 році

Дата: 27.03.2024 14:19
Кількість переглядів: 6

 

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 31 січня 2023 року                   м. Сквира                         №01-29-VIII

 

Звіт міської голови Валентини Левіцької про

здійснення державної регуляторної політики у

сфері господарської діяльності виконавчими

органами Сквирської міської ради у 2022 році

       Розглянувши подання міської голови Валентини Левіцької щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Сквирської міської ради у 2022 році, на виконання ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 9 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури, Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Звіт міської голови Валентини Левіцької про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Сквирської міської ради у 2022 році взяти до відома (додається). 

2. Сектору інформаційного забезпечення ради оприлюднити цей звіт, шляхом розміщення на офіційному сайті Сквирської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Сквирської міської ради.

 

 

 

Міська голова                                                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Додаток

до рішення міської ради

№01-29-VІІІ

від 31 січня 2023 року

 

Звіт міської голови Валентини Левіцької

про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами

Сквирської міської ради у 2022 році

 

Протягом звітного періоду робота Сквирської міської ради та її виконавчого комітету була спрямована на забезпечення виконання положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Основна увага приділялась вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики розроблено Положення про порядок здійснення Сквирською міською радою регуляторної діяльності, яке затверджене рішенням Сквирської міської ради від 23 лютого 2021 року №36-5-VІІІ.

Організаційне забезпечення і координацію діяльності щодо здійснення державної регуляторної політики регуляторними органами здійснює відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку міської ради. Відповідальною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики є постійна комісія міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури.

Підготовка проектів регуляторних актів, складання аналізів їх регуляторного впливу разом з М-тестами здійснювались у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 (зі змінами).

З метою систематизації регуляторних актів ведеться та своєчасно оновлюється реєстр власних регуляторних актів. Станом на 31.12.2022 року у загальному реєстрі діючих регуляторних актів прийнятих Сквирською міською радою та її виконавчим комітетом значиться 9 регуляторних актів. З переліком і змістом даних регуляторних актів можна ознайомитись на сайті міської ради в розділі “Регуляторна політика”.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік затверджений рішення Сквирської міської ради від 23 листопада 2021 року №05-15-VIII. Приймалися доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік на сесії Сквирської міської ради від 22 лютого 2022 року №20-19-VIII.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік затверджений рішенням Сквирської міської ради від 06 грудня 2022 року      №07-27-VIII та оприлюднено на офіційному сайті Сквирської міської ради в розділі «Регуляторна політика». При розробці плану враховувались проблеми господарських відносин, які потребують державного регулювання на рівні місцевих органів самоврядування.

Щорічний звіт міської голови щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Сквирської міської ради за 2021 рік заслухано на сесії міської ради (рішення від 27 січня 2022 року №01-18-VIII).

В 2022 році на сесії Сквирської міської ради розглядалось питання щодо внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2021 року №05-9-VIIІ "Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, №28-23-VII від 12.07.2022 року (відповідно до підпункту 12.3.8 (доповнено Законом України № 2142-IX від 24.03.2022 року «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану) пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України на період дії воєнного стану чи надзвичайного стану сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, мають право приймати рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів без застосування процедур, передбачених Законом “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відповідно до пунктів 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених Податковим кодексом України, належить до виключної компетенції міських рад).

Протягом 2022 року були здійснені базові відстеження результативності прийнятих регуляторних актів (звіти опубліковані на офіційному сайті Сквирської міської ради):

- про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади;

- про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади;

- про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги із збору, перевезення та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади;

- про затвердження умов конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади;

- про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік;

- про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік;

- про затвердження розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на 2022 рік;

- про затвердження Порядку передачі нерухомого майна комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в оренду.

 

В 2022 році на засіданні виконавчого комітету Сквирської міської ради розглянуто і затверджено  регуляторний акт:

- Рішення виконавчого комітету №20/2 від 13.01.2022 «Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади».

При прийнятті регуляторного акта, витримано всі необхідні процедури згідно діючого законодавства. Проводилось місячне обговорення для отримання пропозицій та зауважень, проєкт регуляторного акта розглядався відповідальною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики, потім проєкт регуляторного акта надіслано до Державної регуляторної служби України для отримання пропозицій щодо їх вдосконалення і після отримання позитивного висновку був затверджений на засіданні виконавчого комітету.

 Вся інформація про прийняті регуляторні акти, їх зміст та аналіз регуляторного впливу розміщені на сайті міської ради https://skvira-rada.gov.ua/services/reguljatorna-politika.html.

Протягом 2022 року Сквирська міська рада та її виконавчий комітет під час здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності дотримувалися основних принципів державної регуляторної політики - доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахуванню громадської думки.

Пріоритетами у забезпеченні та реалізації державної регуляторної політики Сквирської міської ради та її виконавчими органами міської ради у 2022 році є:

 – неухильне дотримання розробниками регуляторних актів вимог чинного законодавства, що визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

 – зменшення регуляторного тиску на суб’єктів малого та середнього підприємництва шляхом розгляду діючих регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету, внесення змін та доповнень до них;

– підвищення рівня кваліфікаційної спроможності фахівців виконавчих органів міської ради щодо застосування законодавства про державну регуляторну політику;

– активне залучення підприємців, громадських організацій, а також фахівців, експертів та науковців до участі у підготовці аналізу регуляторного впливу (оцінки витрат та економічних вигод) та М-тесту;

– недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

– обов’язкове звернення щодо отримання висновку розробниками рішень до Державної регуляторної служби України при наявності ознак правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарської діяльності.

 

 

Міська голова                                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора