Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ «Про проведення громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування містобудівної документації: «Генеральний план та План зонування території м.

Дата: 15.04.2024 10:28
Кількість переглядів: 7

                                                                          

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

вул. Карла Болсуновського, 28, м. Сквира, Київська обл., 09001, тел. (04568) 5-36-05;

e-mail: [email protected]; код ЄДРПОУ 04054961

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 «Про проведення громадського обговорення заяви про визначення                    обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування містобудівної документації: «Генеральний план та План зонування території м. Сквира (спільно з селом Кононівка) Білоцерківського району Київської області»

 

 1. Інформація про замовника

Сквирська міська рада Білоцерківського району Київської області.

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план та План зонування території м. Сквира (спільно з селом Кононівка) – це одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту і після її затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок для будівництва, проведення благоустрою території, прокладання інженерних мереж і комунікацій, тощо. Даний документ державного планування розробляється та затверджується на виконання вимог ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Склад та зміст містобудівної документації визначає ДБН Б.1.1.-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Основні цілі розроблення генерального плану міста та плану зонування території: визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території населеного пункту; урахування державних, громадських і приватних інтересів під час використання території населеного пункту; визначення містобудівних умов і обмежень; визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови території населеного пункту; визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання території населеного пункту; належна та ефективна функціонально-планувальна організація території населеного пункту з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень.

При розробці генерального плану та плану зонування території враховані:

 • схема планування, стратегії та програми економічного, екологічного, соціального розвитку Київської області, чинна та проєктна містобудівна документація, інформація містобудівного та земельного кадастру.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Генеральний план та план зонування території населеного пункту визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень, а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України. Процедура оцінки впливу на довкілля у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснюється на подальших стадіях проєктування (на стадії «Робочий проєкт»).

 

 1. Ймовірні наслідки

Реалізація проєктних рішень генерального плану та плану зонування території населеного пункту може мати ймовірні наслідки для соціальних та природних складових навколишнього середовища. Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та можливих ризиків реалізації проєктних рішень містобудівної документації, зокрема:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: оцінка впливу проєкту здійснюється на компоненти природного середовища, а саме будуть розраховані, оцінені та враховані у звіті про стратегічну екологічну оцінку ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, здоров’я населення, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини;

б) для територій з природоохоронним статусом: при розробці генерального плану та плану зонування території населеного пункту проаналізовано наявність природоохоронних територій та об’єктів як безпосередньо в межах території населеного пункту, так і загалом на території Сквирської міської територіальної громади;

в) транскордонні наслідки для довкілля відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану та плану зонування території населеного пункту, будуть розглянуті та деталізовані наступні альтернативи: «нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку не затвердження та не реалізації проєкту; «максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я громадян, у випадку успішної реалізації генерального плану та плану зонування території населеного пункту на засадах сталого розвитку; «технічні та/або територіальні альтернативи» – розгляд альтернативних рішень щодо проєктування, розміщення тощо, певних територій/об’єктів, розвиток яких передбачений проєктними рішеннями містобудівної документації. Деталізований опис розглянутих альтернатив буде представлено у звіті про стратегічну екологіну оцінку.

Зрештою, кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації проєкту даного документа державного планування з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального плану та плану зонування території населеного пункту відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 705 від 18.10.2023 р.).

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється: збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього середовища; проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту з точки зору екологічної ситуації; врахування пропозицій та зауважень, наданих органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення; проведення громадських обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних проблемних питань території населеного пункту та водночас попередження можливих негативних впливів реалізації проєкту генерального плану та плану зонування території населеного пункту; проведення оцінки впливу проєкту генерального плану та плану зонування території населеного пункту на складові довкілля та на стан здоров’я населення; проведення післяпроєктного моніторингу фактичного впливу реалізації проєкту на довкілля та на стан здоров’я населення.

При цьому будуть використані такі методи:

 • історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проєктування у хронологічній послідовності;
 • таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища (у т.ч. SWОT-аналіз);
 • метод експертних оцінок; метод аналогії; метод прогнозування; метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у часі спостережень за лабільним станом компонентів навколишнього середовища.

      Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно    безпечних рішень – попередження та запобігання шкодочинного антропогенного впливу.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку будуть деталізовані заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації генерального плану та плану зонування території населеного пункту на довкілля та стан здоров’я населення. З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною документацією передбачається ряд планувальних, організаційних та інженерних заходів. Комплекс засобів щодо захисту навколишнього середовища охоплює заходи спрямовані на охорону та раціональне використання природних ресурсів, і заходи, які забезпечують нормативні санітарно-гігієнічні параметри середовища населених місць. Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за рахунок раціонального функціонального зонування території, створення санітарно-захисних, охоронних зон тощо, забезпечення екологічного балансу території проєктування.

Комплекс розроблених заходів включає в себе, але не обмежується ними, наступні заходи: містобудівні та планувальні (визначення меж та правових режимів всіх режимоутворюючих об’єктів та всіх обмежень у використанні земель); ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання всіх ресурсів); заходи забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення (ліквідація зон потенційних екологічних ризиків); інформативно-агітаційні заходи (проведення громадських слухань); охоронні та превентативні (проведення післяпроєктного моніторингу); заходи із адаптацій до змін клімату; заходи із покращення стану довкілля і т.д.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

 

         Зауваження і пропозиції подавати до Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області за адресою: вул. Карла Болсуновського, 28, м. Сквира, e-mail: 09000skvira@gmail.com.

Строки подання зауважень від 15.04.2024 по 15.05.2024 року, включно.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора